Vũ Minh Quang

Minh Quang là một kỹ sư đang làm việc tại Nhật Bản, tham gia các khóa học Revit Architecture, Revit Structure và Revit Family tại IR từ hồi 2019 đến cuối 2020. Trong quá trình học bạn cũng từng gặp rất nhiều khó khăn, phải cân bằng giữa công việc bận rộn và áp lực để có thể hoàn thành các khóa học. Trong khi đang học lớp IRA10 bạn phải tạm ngưng vì tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Nhật Bản, sau đó bạn được sắp xếp tiếp tục theo học với khóa IRA12.
Sau khi hoàn thành khóa học, bạn không chỉ áp dụng Revit vào các dự án đang làm của công ty mà còn được giao cho nhiệm vụ đào tạo cho các đồng nghiệp người Nhật biết cách sử dụng Revit cho dự án.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!
viVietnamese