KHÓA HỌC VIDEO

REVIT ARCHITECTURE

– Học Phí: 2.000.000 đ

– Thời lượng: 91 videos

 

REVIT INTERIOR

– Học Phí: 2.000.000 đ

– Thời lượng: 47 videos

 

ENSCAPE FOR REVIT

– Học Phí: 1.500.000 đ

– Thời lượng: 53 videos