Ngô Đức Nam

  Bạn Đức Nam, ở Bắc Ninh. Một trong những học viên mà mình rất hài lòng khi bạn là một trong những người đầu tiên ứng dụng Revit-Enscape cho các dự án ở phía Bắc.
  Trong quá trình học, mình cũng chia sẽ các dự án mình làm cho bạn xem để lấy thêm động lực cố gắng. Thường các dự án mình không được public nên chỉ cho học viên xem tham khảo trong quá trình học thôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!
viVietnamese