Revit Architecture

Categories: Revit
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Info
Curriculum

About Course

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU – GIỚI THIỆU VỀ REVIT

 • Bài 1.1_Phần mở đầu – Giới thiệu các ứng dụng của Revit trong quá trình thực hiện dự án
  00:7:55
 • Bài 1.2_Hướng dẫn tạo thư mục lưu trữ cho các dự án và thư viện Revit
  00:15:40
 • Bài 1.3_Điều chỉnh các setting mặc định trước khi bắt đầu sử dụng Revit
  00:5:41

PHẦN 2: TỌA ĐỘ – LƯỚI TRỤC TRONG REVIT

 • Bài 2.1_Xác định các loại tọa độ trong Revit
  00:8:14
 • Bài 2.2_Hướng dẫn xác định ranh đất trong Revit
  00:2:48
 • Bài 2.3_Hướng dẫn tạo lưới trục và tùy chỉnh lưới trục trong Revit
  00:10:30
 • Bài 2.4_Hướng dẫn tạo lưới cao độ và tùy chỉnh cao độ trong Revit
  00:7:22
 • Bài 2.5_Mở rộng – Chỉnh hệ lưới trục và cao độ cho nhà lệch tầng hoặc có sàn chuyển hệ kết cấu
  00:4:59

PHẦN 3: DỰNG HÌNH PHẦN KẾT CẤU

 • Bài 3.1_Thứ tự dựng hình các cấu kiện trong Revit để tối ưu quá trình làm việc
  00:4:41
 • Bài 3.2_Tạo view Mặt Bằng (KT và KC) – Mặt Đứng – Mặt Cắt – Phối Cảnh
  00:5:5
 • Bài 3.3_Dựng hình cột kết cấu – Cách load family và tùy chỉnh family cột
  00:21:49
 • Bài 3.4_Dựng hình dầm kết cấu – Cách load family và tùy chỉnh family dầm
  00:7:12
 • Bài 3.5_Dựng hình sàn kết cấu – Tùy chỉnh family sàn
  00:10:40

PHẦN 4: TỔNG HỢP CÁC CÔNG CỤ DỰNG HÌNH

 • Bài 4.1_Tổng hợp các công cụ hỗ trợ dựng hình trong thanh Modify của Revit
  00:4:59

PHẦN 5: TƯỜNG – CỬA ĐI – CỬA SỔ

 • Bài 5.1_Hướng dẫn dựng hình tường trong Revit
  00:17:40
 • Bài 5.2_Tạo family tường hoàn thiện một mặt vị trí hộp gain và tường xây hoàn thiện hai mặt
  00:14:19
 • Bài 5.3_Xử lý mô hình Revit tại vị trí giao giữa dầm sàn kết cấu và chân tường
  00:6:00
 • Bài 5.4_Thực hành dựng hình nhanh model tường tầng 1
  00:15:7
 • Bài 5.5_Hướng dẫn tải thư viện cửa đi và bố trí cửa đi vào mô hình
  00:10:5
 • Bài 5.6_Hướng dẫn tải thư viện cửa sổ và bố trí cửa sổ vào mô hình
  00:8:49

PHẦN 6: PHÀO CHỈ – STACKED WALL – TƯỜNG

 • Bài 6.1_Hướng dẫn tạo phào chỉ gắn tường
  00:12:20
 • Bài 6.2_Hướng dẫn điều chỉnh cục bộ cao độ lớp hoàn thiện tường
  00:4:26
 • Bài 6.3_Tạo stacked wall – Ứng dụng tạo tường và lớp gạch ốp cho khu WC
  00:13:45
 • Bài 6.4_Phần mở rộng_Hướng dẫn tạo family tường có giằng đỉnh Bê Tông Cốt Thép và Tường có lớp hoàn thiện (vữa hoặc ốp đá) ở đỉnh tường
  00:8:18

PHẦN 7: MÁI NGÓI – CỬA SỔ MÁI – MÁI KÍNH

 • Bài 7.1_Hướng dẫn vẽ mái ngói
  00:16:34
 • Bài 7.2_Tạo các ô cửa sổ mái – Xử lý các vị trí giao giữa mái và tường
  00:8:5
 • Bài 7.3_Vẽ mái kính lấy sáng cho giếng trời – Xử lý vị trí giao mái kính – Mái ngói – Dầm sàn
  00:13:2
 • Bài 7.4_Vẽ ngói úp nóc và diềm mái bằng công cụ Roof Facial – Vẽ máng xối
  00:11:27
 • Bài 7.5_Hướng dẫn xử lý mô hình tại vị trí chồng mái
  00:4:50

PHẦN 8: CURTAIN WALL

 • Bài 8.1_Dựng hình và điều chỉnh thanh mullion_Chèn cửa đi trong family Curtain Wall
  00:12:48
 • Bài 8.2_Hướng dẫn điều chỉnh Family Curtain Wall
  00:11:40
 • Bài 8.3_Thay đổi Profile Curtain Mullion-Bản vẽ chi tiết thi công khi triển khai hệ nhôm kính
  00:9:25
 • Bài 8.4_Sử dụng Curtain Mullion Corner cho vị trí góc giao giữa hai vách kính
  00:5:44
 • Bài 8.5_Phần thực hành dựng hình tường vách tầng 2
  00:19:52

PHẦN 9: SÀN KIẾN TRÚC

 • Bài 9.1_Hướng dẫn dựng hình sàn kiến trúc
  00:4:54
 • Bài 9.2_Hướng dẫn khai báo family sàn kiến trúc
  00:7:40
 • Bài 9.3_Hướng dẫn các phương pháp tạo độ dốc cho sàn kiến trúc
  00:4:49
 • Bài 9.4_Dựng hình nhanh sàn kiến trúc – Xoay hướng lát sàn gỗ
  00:12:4

PHẦN 10: DỰNG HÌNH CÁC LOẠI TRẦN

 • Bài 10.1_Hướng dẫn dựng hình trần
  00:6:31
 • Bài 10.2_Hướng dẫn khai báo Family Ceiling- Trần khung nổi chống nước
  00:4:30
 • Bài 10.3_Phần mở rộng hướng dẫn dựng hình trần lam nhôm – lam gỗ
  00:6:51
 • Bài 10.4_Phần mở rộng hướng dẫn dựng hình khe rèm – khe đèn LED
  00:7:39

PHẦN 11: BỐ TRÍ VẬT DỤNG – THIẾT BỊ

 • Bài 11.1_Bố trí vật dụng nội thất_Load và điều chỉnh thư viện mặc định của Revit vào dự án
  00:16:14
 • Bài 11.2_Hướng dẫn bố trí thiết bị khu nhà tắm vệ sinh
  00:8:40
 • Bài 11.3_Hướng dẫn bố trí Đèn và các thiết bị điện
  00:14:00

PHẦN 12: HỘP GAIN – LỖ THÔNG TẦNG

 • Bài 12.1_Hướng dẫn vẽ hộp gain – Thông tầng – Lõi thang máy
  00:12:9

PHẦN 13: BẬC TAM CẤP – THANG BỘ

 • Bài 13.1_Dựng hình bậc tam cấp và thang bộ – Xử lý mô hình phần tường ở dưới bản thang
  00:17:29
 • Bài 13.2_Hướng dẫn xẻ bậc chiếu nghỉ cho thang bộ nhà phố
  00:4:32
 • Bài 13.3_Hướng dẫn tạo cầu thang điển hình cho nhà nhiều tầng
  00:3:46
 • Bài 13.4_Thiết lập thông số trong family thang bộ_Tạo family bậc thang console giấu dầm
  00:16:8

PHẦN 14: LANCAN – TAY VỊN

 • Bài 14.1_Hướng dẫn dựng hình lancan
  00:3:35
 • Bài 14.2_Tùy chỉnh Family Railing và các cấu kiện trong Railing – Phân biệt Lan can và Tay vịn
  00:32:21

PHẦN 15: MODEL – IN – PLACE

 • Bài 15.1_Dựng hình tự do bằng công cụ Model-In-Place – Kiến thức căn bản về Model-In-Place
  00:9:45
 • Bài 15.2_Dựng hình phào chỉ chân mái bằng Model-In-Place_Xử lý vách kính giao với chỉ mái
  00:17:53

PHẦN 16: ĐỊA HÌNH – CẢNH QUAN

 • Bài 16.1_Vẽ địa hình – San lấp mặt bằng – Tạo đường mòn – Hồ nước
  00:17:55
 • Bài 16.2_Ứng dụng linh hoạt các công cụ dựng hình đã học để vẽ Cảnh quan
  00:26:9

PHẦN 17: TRIỂN KHAI – TRÌNH BÀY BẢN VẼ

 • Bài 17.1_Kết quả cần đạt được và quy trình thực hiện khi triển khai bản vẽ Kiến trúc bằng Revit
  00:7:50
 • Bài 17.2_Hướng dẫn tạo Sheet và dàn trang – thực hành dàn trang bản vẽ Mặt bằng tổng thể
  00:15:45
 • Bài 17.3_Sử dụng Scopebox để dàn trang nhanh cho bản vẽ Mặt bằng – Mặt đứng – Mặt cắt
  00:12:22
 • Bài 17.4_Thêm Dim kích thước – Tag – Ghi chú – Ký hiệu tên phòng vào bản vẽ
  00:18:46
 • Bài 17.5_Quản lý hiển thị các đối tượng trong bản vẽ bằng bảng Visibility Graphic (VG)
  00:10:56
 • Bài 17.6_Hướng dẫn sử dụng View Template để đồng bộ View properties
  00:4:35
 • Bài 17.7_Hướng dẫn triển khai chi tiết bản vẽ Mặt Đứng – Giải thích về Material trong Revit
  00:13:55
 • Bài 17.8_Triển khai chi tiết Mặt Cắt – Ứng dụng công cụ Annotate – Region và Component
  00:19:37
 • Bài 17.9_Hướng dẫn chỉnh đường nét trong Revit- Lệnh Transfer Project Standards
  00:20:38

PHẦN 18: TRIỂN KHAI BẢN VẼ MẶT BẰNG

 • Bài 18.1_Hướng dẫn triển khai nhanh bản vẽ lát sàn- Ứng dụng công cụ Filter trong VG
  00:14:11
 • Bài 18.2_Hướng dẫn triển khai bản vẽ trần đèn
  00:15:27

PHẦN 19: TRIỂN KHAI BẢN VẼ CHI TIẾT

 • Bài 19.1_Hướng dẫn triển khai bản vẽ chi tiết Mặt Đứng
  00:23:1
 • Bài 19.2_Hướng dẫn triển khai bản vẽ chi tiết Thang Bộ
  00:18:19
 • Bài 19.3_Hướng dẫn công cụ cut profile trong triển khai chi tiết
  00:5:39

PHẦN 20: THỐNG KÊ

 • Bài 20.1_Hướng dẫn lập bảng thống kê cửa – Thêm và hiệu chỉnh định dạng các parameter
  00:22:26
 • Bài 20.2_Hướng dẫn lập bảng thống kê vật liệu hoàn thiện sàn
  00:22:26
 • Bài 20.3_Hướng dẫn thống kê Danh mục bản vẽ
  00:6:28

PHẦN 21: TRIỂN KHAI CHI TIẾT CỬA

 • Bài 21.1_Hướng dẫn tạo Legend triển khai chi tiết cửa
  00:14:41

PHẦN 22: XUẤT BẢN VẼ

 • Bài 22.1_Hướng dẫn xuất bản vẽ PDF
  00:10:14
 • Bài 22.2_Hướng dẫn xuất bản vẽ CAD
  00:8:3
 • Bài 22.3_Hướng dẫn link file AutoCAD vào Revit
  00:5:12

PHẦN 23: CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỞ RỘNG – NÂNG CAO

 • Bài 23.1_Hướng dẫn làm sạch file Revit
  00:4:18
 • Bài 23.2_Hướng dẫn công cụ Guide Grid đồng bộ vị trí các View trên Sheet
  00:4:41
 • Bài 23.3_Thiết kế nhiều phương án trên một file Revit với công cụ Design Option
  00:10:45
 • Bài 23.4_Hướng dẫn tách và link file – Quản lý hiển thị đối tượng trong file Link
  00:13:27
 • Bài 23.5_Hướng dẫn tạo và làm sạch file Revit Template
  00:7:45

PHẦN 24: REVIT LEADER (Học phần sẽ được kích hoạt sau khi học viên hoàn thành bài tập cuối khóa)

 • Bài 24.1_Giới thiệu về khóa học Revit Leader
  00:2:36
 • Bài 24.2_Hướng dẫn lưu trữ file trên máy chủ khi làm việc nhóm
  00:8:29
 • Bài 24.3_Hướng dẫn bật Workset tạo file Central cho phép nhiều người thao tác đồng thời trên một file Revit
  00:8:53
 • Bài 24.4_Các thao tác cần ghi nhớ trong quá trình làm việc chung trên file Central
  00:9:44
 • Bài 24.5_Hướng dẫn detach file Revit Central thành file thường hoặc tạo Central mới
  00:5:49
 • Bài 24.6_Hướng dẫn khôi phục file Central khi gặp sự cố
  00:9:5
 • Bài 24.7_Các mô hình Cloud thường được sử dụng để làm việc nhóm với Revit
  00:5:25
 • Bài 24.8_Hướng dẫn các cách làm nhẹ file Revit để team làm việc mượt hơn
  00:8:50
 • Bài 24.9_Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi tách file link của các dự án quy mô lớn
  00:24:14
2.000.000 vnđ

Material Includes

 • QUY TRÌNH THAM GIA KHÓA HỌC
 • Bước 1: Học viên nhấn nút ĐĂNG KÝ để ghi danh theo trình tự được hướng dẫn.
 • Bước 2: Tài khoản học viên được kích hoạt trong vòng 24h qua email. Sau đó học viên sẽ được cấp quyền truy cập vào hệ thống video và thư viện của khóa học.
 • Bước 3: Học viên tự chọn thời gian học trên hệ thống tùy theo thời gian biểu của cá nhân. Trong quá trình học nếu có vướng mắc học viên có 3 lựa chọn để được hỗ trợ:
 • 1. Tham gia nhóm Infinity Revit Internal để đăng tải câu hỏi và tham gia thảo luận cùng các học viên- trợ giảng và giảng viên của IR.
 • 2. Học viên có thể list các vấn đề vướng mắc và ĐĂNG KÝ được giảng viên hỗ trợ trực tuyến vào tối thứ 4 (20h-22h) hằng tuần.
 • 3. Trong tình huống học viên gặp vướng mắc cần được giải đáp càng sớm càng tốt học viên có thể nhắn tin trực tiếp cho giảng viên NIAN để được hỗ trợ.
 • CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC VIÊN
 • - IR không đặt thời hạn cho tài khoản của học viên trên hệ thống, sau khi hoàn tất khóa học, học viên vẫn có thể xem lại và học tiếp nếu IR nâng cấp và bổ sung kiến thức mới lên hệ thống, cũng như học viên sẽ tải được các thư viện mới về sau. Ngoài ra IR cũng hỗ trợ học viên chuyển đổi sang hình thức học Online tương tác nếu học viên có nhu cầu khi IR mở lớp, học viên chỉ cần bổ sung học phí chênh lệch chứ không cần đóng mới toàn bộ học phí.
 • - Học viên sau khi hoàn tất khóa học vui lòng nộp bài thực hành, IR sẽ đánh giá và gửi trả kết quả cho học viên biết phần nào cần cải thiện cho tốt hơn. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kích hoạt tài khoản, những học viên hoàn thành tốt bài tập trong lần nộp bài đầu tiên sẽ được IR tặng thưởng tùy theo chất lượng bài nộp voucher 10%-25% cho khóa học tiếp theo bất kì tại IR
 • - IR hỗ trợ giới thiệu việc làm ở các công ty uy tín cho học viên cá nhân và hỗ trợ tuyển dụng nhân sự Revit chất lượng cho học viên ở Doanh nghiệp.
 • - Tại IR chúng tôi luôn đặt niềm tin rất lớn vào học viên, cho dù các bạn là người nhanh nhạy hay chậm chạp hay có thể đã từng mắc những sai lầm lớn nhỏ. Thì IR đều tin tưởng rằng khi thực sự nỗ lực các bạn đều sẽ tạo nên những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và IR cũng sẵn lòng đồng hành để cùng các bạn đạt được những mục tiêu đó.

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

ENSCAPE FOR REVIT

- Học Phí: 1.500.000 đ

- Thời lượng: 48 video

 

REVIT INTERIOR

- Học Phí: 2.000.000 đ

- Thời lượng: Updating ...

 

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!
viVietnamese
2.000.000 vnđ